Kartlegging/Testing

GKB-Foreldrehjelpen

Mange ungdommer er usikre på hvilken hva de
vil bli og hvilket yrket de kan trives med og dermed
blir det vanskelig å velge skole og fag på
videregående.

Dette valget blir kanskje enda vanskeligere for elever med en
funksjonsnedsettelse som kan bety at enkelte yrker og arbeidsplasser ikke
passer.

YP-batteriet er utviklet av Saskia Gelderblom,Torshov kompetansesenter.

YP-batteriet er et verktøy for karriere- og veiledning for ungdom og voksne med behov for veiledning.

YP-batteriet er utviklet for ungdom og voksne med vansker som f.eks ADHD, Tourettes, Asperger og lese og skrivevansker. For ungdom som strever  blir det ekstra viktig å velge en utdanning og et yrke de er interessert i og har muligheter til å lykkes i.

YP-batteriet skal hjelpe ungdom/voksne til å gjøre gode yrkesvalg.

Kan dette være noe for din/deres ungdom så kontakt meg:

Tlf: 90562557

foreldrehjelpen.gkb@gmail.com