FORELDREKURS

«Hvordan leve lykkelig med barn»

Ifølge en infact-undersøkelse på oppdrag fra VG mener 7 av 10 foreldre at de bør få kurs i å oppdra barn. (Stvgr.Aftenblad 08-10-10)

  • I dag må en gå på skole/kurs for å lære det meste om det er et yrke, om en skal ta sertifikat og eller en skal kjøpe hund (valpe kurs/dressurkurs).

  • Det er vel nesten bare foreldre en kan bli uten noen form for skolegang eller utdannelse.

  • Det å være foreldre er ikke alltid like lett. Selv om en når langt med «det sunne folkevettet» er det ikke alltid nok.

  • Ikke alle har foreldre/besteforeldre/søsken i nærheten som man kan spørre til råds. Vanskelig spørsmål som man strever med eller er usikker på er det ikke alltid lett å spørre venner eller kollegaer om.

Jeg kommer gjerne på foreldremøte i barnehagen eller på skolen for å snakke om hvordan man kan skape en best mulig hverdag i familien hvor alle opplever vekst og trivsel.

Eller tar en kveld sammen med en venneflokk eller et nabolag, for å utveksle erfaringer og råd, med det mål for øye at hver enkelt familie skal finne ut hva som passer best for dem.

 

 

 

Tilknytning

Tilknytningsprosessen mellom foreldre og barn går som regel av seg selv, men noen ganger (og spesielt når det gjelder adoptivbarn) må en jobbe aktivt for å knytte nære, sterke og varige bånd.

Trenger du råd/hjelp, så ta kontakt: Guro Bergseth tlf: 90562557   gkb-foreldrehjelpen@gmail.no


 

Vil du vite mer om Spesifikke Språkvansker (SSV)

- Jeg holder foredrag:       
- Hva er SSV, hvordan oppdager/kartlegger man disse barna, tiltak og tilrettelegging      
- Varighet 3-4 timer         
- Pris kr 300,- pr.person (min. kr. 4000,- ) + event. reiseutgifter       
- Jeg er førskolelærer (1977)       
- Spesialpedagog (2010)       
- Har vært interessert i SSV i 17 år      
- Har jobbet aktivt for å spre kunnskap om SSV i 15 år       
- Har vært leder i FBS (Foreldreforeningen for Barn med Språkvansker) lokalt og
  sentralt i 9 år.


Guro Bergseth                                                                                                                                                                                                                    foreldrehjelpen.gkb@gmail.com Telefon 90562557