GKB-Foreldrehjelpen

 

Rådgiving for foreldre:

Dere kjenner deres barn

Jeg kjenner teorien

Dere er eksperter/har kunnskap om deres barn

Jeg har kunnskap om teorien og lovverket


 

 SAMMEN KAN VI FINNE EN LØSNING


 


 


 

 
 

 
 

Har din sønn/datter vansker/problemer på skolen?
 

Tar skolen dere alvorlig, eller føler dere at de bagatelliserer vanskene?


 

1 av 10 foreldre føler seg ikke ivaretatt og synes ikke de blir hørt i møte med skolen. (Stvgr.Aftenblad 8-9-10)


 

Dersom barnet/ungdommen sliter sosialt eller faglig uten å få den hjelp å støtte fra skolen som dere synes de trenger er det ikke alltid like lett å være tydelige og saklig i samtale med skolen.
 

Når dialogen med skolen ikke er god, kan samarbeidsmøtene bli et ork.
 

Da kan jeg være med som deres hjelper eller talerør.
 

For meg som ”utenforstående er det lettere og holde overblikk og fokus.


 

 


 


 

9 råd til foreldre med barn som blir mobbet:

1. Lytt til barnets historie.
2. Ta kontakt med skolen og be om et møte.
3. Ta med deg en du stoler på til møtet hvis du føler deg usikker....
4. Sett deg inn i lovgivningen og ta med deg dokumentene til møtet med skolen.
5. Be skolen fatte et enkeltvedtak.
6. Klag til fylkesmannen hvis du er uenig i vedtaket.
7. Dokumenter alt som skjer, og samle all dokumentasjonen på et sted.
8. Før dagbok.
9. Send barnet ditt til fastlegen for en vurdering.

Kilde: Ann Kristin Liland: Alle mot én